Авторизация
Люди.StudClub
Имя:
Пароль:
Запомнить меня

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка (ПНПУ)


Наша адреса:
36000 м. Полтава,
вул. Остроградського, 2

Наш e-mail: allmail@pnpu.edu.ua
Телефон приймальні: (0532) 562313
Факс приймальні: (0532) 25867
http://pnpu.edu.ua/

Ректор -Степаненко Микола ІвановичПолтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка засновано як учительський інститут Імператорcьким Указом від 1 липня 1914 року. У 1919 році реорганізовано в педагогічний, у 1921 році – в Інститут народної освіти, у 1930 році – в інститут соціального виховання, а у 1933 – знову у педагогічний інститут, якому 28 грудня 1946 року було присвоєне ім’я видатного земляка – В.Г. Короленка.

Постановою Кабінету Міністрів України № 448 від 29 грудня 1999 року на базі Полтавського державного педагогічного інституту було створено Полтавський державний педагогічний університет. У 2009 році університету надано статус національного і відтоді він має назву Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка.

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка – один із найстаріших педагогічних вищих навчальних закладів України, славний своїми освітньо-виховними традиціями. Короленківці пишаються тим, що духовну ауру закладу творили видатні вчені й викладачі: основоположник національної української педагогіки Г. Ващенко, історики Д. Багалій, І. Рибаков та Н. Мірза-Авакянц, філологи й етнографи М. Сумцов, В. Щепотьєв, І. Майфет, математик В. Воропай, фізик А. Побєдоносцев, композитор і диригент М. Верховинець.

Протягом понад 90-річної історії в його стінах підготовлено більше 50 тисяч кваліфікованих освітян різноманітних спеціальностей, серед яких видатні педагоги сучасності А. Макаренко (1914-1917 рр.) та В. Сухомлинський (1936-1938 рр.), вчені М. Остроградський та Ю. Кондратюк, понад 30 письменників, понад 100 заслужених працівників освіти, сотні відмінників освіти України, а також Герої Соціалістичної Праці, Герої Радянського Союзу, міністри, академіки.

Зусиллями кількох поколінь професорсько-викладацького складу, студентів, співробітників університет став відомим не лише в межах України, а й за кордонами нашої держави.

Про авторитет університету серед вищих навчальних закладів свідчать високі місця в рейтингах (зокрема "Золота Фортуна" та "Софія Київська") за різними номінаціями протягом багатьох років. У роки незалежності відбулися певні структурні зміни.Сьогодні університет має 8 факультетів: історичний, природничий, фізико-математичний, філологічний, технологій та дизайну, психолого-педагогічний, фізичного виховання та один відокремлений Кримський психолого-педагогічний факультет (м. Сімферополь), 36 кафедр, успішно пройшов державну акредитацію, впровадивши ступеневу систему підготовку фахівців, у тому числі в магістратурі.

Було відкрито аспірантуру з 12 спеціальностей (загальна педагогіка та історія педагогіки, теорія навчання, теорія і методика виховання, ботаніка, екологія, економічна теорія, історія України, теплофізика та молекулярна фізика, соціальна філософія та філософія історії, українська література, російська література, германські мови) і докторантуру з 2 спеціальностей (загальна педагогіка та історія педагогіки, історія України).

За майже вікову істрію існування університетом підготовлено понад 50 тисяч кваліфікованих освітян різноманітних спеціальностей, серед яких видатні педагоги зі світовим ім’ям А. Макаренко і В. Сухомлинський, понад 100 заслужених учителів України, сотні відмінників освіти України, науковці, літератори, митці, державні діячі. Випускники університету плідно працюють на освітянській ниві як в Україні, так і у близькому та далекому зарубіжжі.
Університет черговий раз у 2010 році акредитовано за ІV рівнем.

У 2010-2011 навчальному році в університеті здобувають вищу освіту із 22 спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та за 19 спеціальностями за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» 4819 студентів стаціонару, 3163 студенти заочної форми навчання, 55 екстернів, 185 магістрантів.

Викладацький склад університету
Професорсько-викладацький склад університету налічує 429 науково-педагогічних працівників. Частка викладачів університету, що мають наукові ступені і звання складає 54%. Професійну підготовку студентів забезпечують 23 доктора наук, професора та 208 кандидатів наук, доцентів. У навчальному процесі на засадах сумісництва також задіяні 22 доктора наук, професора та 27 кандидатів наук, доцентів.

У складі професорсько-викладацького колективу університету –член-кореспондент АПН України, 2 заслужені діячі мистецтв України, 3 заслужені діячі науки і техніки України, 4 заслужені працівники освіти України, народний художник України, заслужений художник України, 2 заслужені працівники культури України, заслужений артист України, заслужений майстер народної творчості України, заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України, понад 30 нагороджених знаком "Відмінник освіти України", заслужений майстер спорту України, 6 майстрів спорту, лауреат державної премії СРСР.

З метою подальшої реалізації концепції безперервної ступеневої освіти та вдосконалення системи підготовки фахівців для освітньої галузі України на основі двосторонніх угод між Полтавським національним педагогічним університом та Кременчуцьким педагогічним училищем, Полтавським музичним училищем імені М. Лисенка, Гадяцьким культурно-просвітницьким коледжем, Решетилівським художньо-керамічним коледжем створено навчальні комплекси для спільної наскрізної ступеневої підготовки педагогічних кадрів за єдиними навчальними планами.

В університеті діє спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіка, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Щорічно викладачами університету захищається більше 20 дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук.

В університеті діє Рада молодих учених, яку очолює кпндидат педагогічних наук, доцент Резніченко Зоя Володимирівна.
Студентська наука.
Складовою процесу професійної підготовки є науково-дослідна робота студентів університету. Для виявлення здібних і творчо мислячих студентів, їх залучення до наукової діяльності у ПНПУ створене Студентське наукове товариство (СНТ), яке сприяє активізації науково-дослідної діяльності студентів, координації її розвитку, надає цьому виду студентської діяльності спрямованості, організованості та оптимальності. . Очолює СНТ ПНПУ студентка факультету філології та журналістики Бречко Ольга.На кожному факультеті наукову роботу організовує факультетське студентське наукове товариство (СНТ), що є підрозділом СНТ університету
Науково-дослідна робота студентів, в основному, здійснюється за двома напрямками:
– робота, що є складовою навчального процесу;
– робота, яка виконується у позааудиторний час.
Основними формами науково-дослідної роботи студентів університету є:
– проблемні групи, наукові гуртки, творчі лабораторії;
– конкурси наукових робіт;
– участь у Всеукраїнських студентськіх олімпіадах (І і ІІ тур);
– участь у студентських науково-практичних конференціях різних рівнів;
– дні наукової творчості;
– ярмарки сучасних технологій, проведення міжкафедральних семінарів;
– виставки студентських наукових робіт;
– лекторії з пропаганди наукових здобутків.
Активна участь у науково-дослідній роботі, набуті студентом уміння і навики у галузі наукових досліджень стають передумовою якісного виконання курсових робіт і проектів, кваліфікаційних (бакалаврських, дипломних, магістерських) робіт, написання наукових статей, виступів на наукових конференціях різного рівня.
Сьогодні в університеті працюють 290 проблемних груп і наукових гуртків, 8 науково-творчих лабораторій, щорічно проводяться олімпіади з фахових дисциплін та конкурси наукових робіт, проводяться наукові та науково-практичні студенські конференції Міжнародного, Всеукраїнського та регіонального рівнів. Керівництво університету спритяє науковим публікаціям студентів, упровадженню у практику результатів їх наукових досліджень, виданню кращих студентських робіт у наукових збірниках.

В університеті діють курси з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань з таких дисциплін:
– історія України
– біологія
– фізика
– географія
– українська мова,
– українська література
– математика
– англійська мова
– німецька мова
– образотворче мистецтво
– музика
– фізичне виховання.
Заняття проводяться щосуботи та щонеділі за окремим розкладом.
Детальну інформацію про курси можна отримати у завідувачки відділом практики університету Япринець Тетяни Сергіївни за тел. (05322) 2-58-13, з 8.30 до 16.30 у будні дні.

Свежие новости от СтудКлуба

01.06 "День захисту дітей.....від поганої музики"!
МЕТАЛ хлоці та дівчата! 01.06 арт-кафе "OpenKitchen"! "День захисту дітей.....від поганої музики"! Полтаву відвідають крутячі гурти "Iren Adler" (Ки...
Снежная Раскатка v4 2019.02.03 в Полтава SouthPark bike park
Традиційний фановий контест "Зимово-снігова розминка" У байк парку SouthPark bike park Спуски на час, гарячий чай, тепле спілкування, нові зн...
27.01 Благодійний концерт пам’яті Максима Чугунова (Макара) в Арт-кафе "Open kitchen"
Друзі, цей концерт присвячується світлій пам’яті Максима Чугунова, більше відомого, як Макар. В ньому приймуть участь гурти, в яки...
11 листопада відбудеться благодійний показ вистави театру імені М. В. Гоголя «Енеїда», а зібрані кошти передадуть на лікування Софійці
У Полтаві 11 листопада відбудеться благодійний показ вистави театру імені М. В. Гоголя «Енеїда», а зібрані кошти передадуть на лікуванн...
«Тартюф» у Полтаві, або Як акторам з Кам"янського полтавська публіка овації влаштувала…
26 жовтня у Полтаві відбулися гастролі Академічного драматичного театру ім. Лесі Українки м. Кам’янського. Полтавській публіці презенту...
Главная | Реклама на сайте | Контакты
Наши партнеры: